JDL GROUP 嘉德集团

多伦多唯一一家提供整套安居服务的综合性企业。十余年来,我们着力于打造地产界的非凡之旅,

服务了千万客户,为他们构建了梦想家园。您对美好生活的追求,就是我们努力的方向。

电话:905-731-2266                地址:Suite 105/106, 95 Mural St. Richmond Hill, ON L4B3G2 

爱岛讲座

news1314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012年9月23日 李丁先生和客户经理Kevin Chi先生一同前往爱德华王子岛出席了嘉德集团独家赞助,爱岛华人中秋联欢会,更多活动请见:公司活动
上传: JDL